Oferta

Świat słów kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz osób dorosłych, u których występują zaburzenia w zakresie nabywania systemu językowego oraz z problemami ogólnorozwojowymi.

Powstaliśmy z myślą o dzieciach z:

 • wadami wymowy,
 • opóźnionym rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy, alalią, afazją, niedosłuchem,
 • chorobami genetycznymi oraz neurologicznymi (np. Zespół Downa),
 • autyzmem, zespołem Aspergera,
 • problemami szkolnymi (np. dysleksja, zaburzenia koncentracji),
 • trudnościami w nauce języka polskiego.

Jesteśmy także

dla:

 • dzieci potrzebujących wczesnej interwencji logopedycznej,
 • dzieci dwujęzycznych,
 • rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci rozpoczęły wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®,
 • osób dorosłych i starszych, z wadami wymowy, po urazach, udarach, uszkodzeniach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi (np. afazja, choroba Alzheimera).

W naszej ofercie znajdują się m.in:

 • konsultacja logopedyczna,
 • diagnoza neurologopedyczna,
 • terapia neurologopedyczna indywidualna,
 • terapia neurologopedyczna grupowa,
 • wczesna interwencja (od urodzenia do trzeciego roku życia),
 • profilaktyka logopedyczna,
 • wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®,
 • nauka języka polskiego dla dzieci z problemami szkolnymi,
 • ćwiczenia dykcji (logopedia medialna),
 • wydanie opinii logopedycznej,
 • stymulacja rozwoju poznawczego dziecka:
  • percepcja wzrokowa, słuchowa,
  • stymulacja pamięci, funkcji lewej półkuli mózgu,
  • rozwoju zabawy, emocji i zachowań społecznych,
  • stymulacja motoryki małej i dużej.