Oferta

  Świat słów kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz osób dorosłych, u których występują zaburzenia w zakresie nabywania systemu językowego oraz z problemami ogólnorozwojowymi.

  Powstaliśmy z myślą o dzieciach z:

  • wadami wymowy,
  • opóźnionym rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy, alalią, afazją, niedosłuchem,
  • chorobami genetycznymi oraz neurologicznymi (np. Zespół Downa),
  • autyzmem, zespołem Aspergera,
  • problemami szkolnymi (np. dysleksja, zaburzenia koncentracji),
  • trudnościami w nauce języka polskiego.

  Jesteśmy także

  dla:

  • dzieci potrzebujących wczesnej interwencji logopedycznej,
  • dzieci dwujęzycznych,
  • rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci rozpoczęły wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®,
  • osób dorosłych i starszych, z wadami wymowy, po urazach, udarach, uszkodzeniach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi (np. afazja, choroba Alzheimera).

  W naszej ofercie znajdują się m.in:

  • konsultacja logopedyczna,
  • diagnoza logopedyczna,
  • terapia logopedyczna indywidualna,
  • terapia logopedyczna grupowa,
  • wczesna interwencja (od urodzenia do trzeciego roku życia),
  • profilaktyka logopedyczna,
  • wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®,
  • nauka języka polskiego dla dzieci z problemami szkolnymi,
  • ćwiczenia dykcji (logopedia medialna),
  • wydanie opinii logopedycznej,
  • stymulacja rozwoju poznawczego dziecka:
   • percepcja wzrokowa, słuchowa,
   • stymulacja pamięci, funkcji lewej półkuli mózgu,
   • rozwoju zabawy, emocji i zachowań społecznych,
   • stymulacja motoryki małej i dużej.