Terapeuci

mgr Paulina Jończyk

Jestem neurologopedą, terapeutą oraz filologiem polskim

Uwielbiam czytać książki oraz gotować. Każdego dnia zarażam uśmiechem, a wypełniającą mnie energię pożytkuję na realizację kreatywnych pomysłów.

Studia logopedyczne ukończyłam w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przygodę z logopedią rozpoczęłam podczas praktyk studenckich, a doświadczenie zdobywałam podczas działalności wolontaryjnej oraz jako logopeda w przedszkolu i żłobku. Współpracuję z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Swoje umiejętności wzbogacam poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie terapii dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niedosłuchem, padaczką, niepełnosprawnościami, wadami wymowy, ADHD, dysleksją oraz zagrożonych dysleksją. Prowadzę Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania ®. Pracowałam także z osobami starszymi z chorobą Alzheimera.

mgr Dominika Walczak

dominika walczak świat słów kraków logopeda

Jestem logopedą oraz terapeutą

Ukończyłam pięcioletnie studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez liczne wolontariaty, praktyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz pracę w przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Swoją wiedzę wzbogacam uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach, a zdobyte umiejętności wykorzystuję w praktyce logopedycznej.

Na co dzień pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, zagrożeniem dysleksją i dysleksją, autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Posiadam doświadczenie w terapii dzieci z wadami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz w terapii osób dorosłych z zaburzeniami funkcji poznawczych oraz obniżonym poziomem sprawności językowych.

Zajęcia logopedyczne prowadzę w oparciu o autorskie scenariusze zajęć i samodzielnie wykonane, kreatywne pomoce terapeutyczne.