Współpraca z psychologiem

mgr Aneta Antosz

Jestem psychologiem, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz terapeutą Integracji Sensorycznej.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, drugi stopień w Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz drugi stopień Integracji Sensorycznej pod patronatem PSTIS. Ponadto zrealizowałam wiele kursów i szkoleń specjalizacyjnych z zakresu wsparcia i terapii dzieci oraz rodzin (m. in. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne). W dalszym ciągu poszerzam swoje wiadomości i zdobyte umiejętności w pracy z drugim człowiekiem.

Zakres usług:
– konsultacje psychologiczne dzieci,
– pomoc psychologiczna rodzinie,
– wsparcie w zakresie oddziaływań wychowawczych,
– prowadzenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
– diagnoza i terapia integracji sensorycznej.

Na co dzień pracuję z dziećmi i Rodzicami, a moim celem jest pomoc i wsparcie w rozwoju całej Rodziny. Prowadzę zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz realizuję zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Spotykam się z dziećmi i rodzicami w gabinecie, na sali integracji sensorycznej oraz w ich najbliższym środowisku.
Prywatnie jestem mamą dwuletniego Leona, który uczy mnie pokory i cierpliwości wobec siebie i swojej pracy. To dzięki niemu zrozumiałam, że zdobyta wiedza ma swoje wyjątki i tylko dzięki doświadczeniu mogę ją zweryfikować. A w wolnym czasie uwielbiam kryminalne powieści, wyzwania kulinarne oraz pyszną kawę.

Telefon kontaktowy: 503351518

E-mail: psycholog@antoszaneta.pl

Strona www: https://antoszaneta.pl/